Het werk van monniken

“De opere monachorum” is een klein traktaatje van Augustinus waarin hij anderhalve eeuw voor Benedictus het principe van ‘ore et labore’ uiteenzet. In zijn tijd leefden er namelijk al monniken die meenden dat ze geen handenarbeid moesten verrichten. Augustinus reageert fel en beweert dat monniken in hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien. Augustinus is weer in trek, want hij wordt fel vertaald in het Nederlands. Ook dit boekje is voorzien van de noodzakelijke voetnoten en commentaar. (JG)

A. AUGUSTINUS, Het werk van monniken, Zoetermeer (Meinema), 2002
102 blz. en