Het leven van Radboud

Naast Willibrordus en Bonifatius heeft Radboud de grootste verdiensten aan de kerstening van het huidige Nederland. Hij leefde van ongeveer tot 850 tot 917 en van hem is een 10de-eeuwse vita bewaard gebleven die nu in vertaling verscheen. Het leven van Radboud wordt er van meet af aan in het licht van Gods plannen gesteld (typisch voor die heiligenlevens). Dit is de eerste Nederlandse vertaling, met de originele Latijnse tekst en een degelijk verklarend apparaat. (NN)

RADBOUD, Het leven van Radboud, Nijmegen (Radboud Universiteit), 2005
63 blz. en 9,95 EUR