Brieven aan Lucilius

Seneca (Eerste eeuw n.C.), de leermeester van keizer Nero, spreekt nog steeds tot de verbeelding. Zijn beroemdste werk zijn zijn brieven, gericht tot zijn neef Lucilius. In de brieven schetst Seneca zijn recept voor een geslaagd leven: soberheid, vriendschap, redelijkheid… De brieven behoren tot de beste Romeinse wijsheidsliteratuur. De volledige collectie wordt vertaald , ingeleid en van aantekeningen voorzien door de bekende Cornelis Verhoeven. (ES)

SENECA, Brieven aan Lucilius, Amsterdam (Ambo), 2004
516 blz. en 21,95 EUR