Jan van Ruusbroec: mystiek licht uit de Middeleeuwen

Let op! Het gaat hier om de derde druk van het Ruusbroecboek van Pal Verdeyen dat bij het Davidsfonds verscheen en dat blijkbaar een groot succes is. Niet ten onrechte, want van de actueel circulerende Ruusbroecboeken is dit mooi geïllustreerde en geactualiseerde boek vermoedelijk het beste. Na een uitgebreide biografie, maken we kennis met de belangrijkste thema’s uit het oeuvre van de meest verspreide Rijnlandse mysticus en tevens van onze meest vertaalde auteur. Die thema’s worden behandeld aan de hand van hertaalde en becommentarieerde teksten.

P. VERDEYEN, Jan van Ruusbroec: mystiek licht uit de Middeleeuwen, Leuven, 2003
163 blz. en 19,95 EUR