De symbolische samenleving

Negentien sociale wetenschappers werken in dit boek samen aan dit briljant vervolg op “Anatomie en oorzaken van het wantrouwen”, waarin de sociale malaise hoofdzakelijk beschouwd wordt als een afbraak van de sociale weefsels. Vijftien opstellen schetsen onze hedendaagse samenleving zoals die gekenmerkt wordt door symboliciteit (b.v. de plaats die iemand bekleedt in het sociale en culturele veld, media, onderwijs etc.). Tal van politieke en sociale mythes worden vakkundig doorprikt! (JG)

M. ELCHARDUS & I. GLORIEUX, De symbolische samenleving, Tielt (Lannoo),
412 blz. en 29,95 EUR