Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde.

Dit boek van historicus Holland is de hele wereld rondgegaan. Op een weergaloze manier toont hij overtuigend aan hoe onze westerse wereld helemaal herschapen is door het christendom. Daarbij gaat het niet alleen om politieke structuren, maar wat nog veel belangrijker is: de ingesteldheid van tolerantie, vrijheid, zorg enzovoort. Daarnaast gaat het over zoiets als de ontwikkeling van de wetenschap zoals die momenteel over de hele wereld beoefend wordt. De impact is niet te overzien. Er is slechts één probleem met Holland: om zijn boodschap te brengen heeft hij de helft te veel pagina’s nodig. Bovendien zijn de meeste van zijn zinnen voor de helft te lang. De vertalers hebben geopteerd om Hollands stijl te handhaven, maar dat komt de vlotte leesbaarheid niet ten goede. Het werpt een domper op de vlotte lectuur. (HG)

T. HOLLAND, Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2020
29,99 EUR