Jeruzalem dat ik bemin

Watson is een 17de-eeuwse puritein die met zijn beroemde pamflet "Jerusalem's Glory" (een meditatie over psalm 137) de verhouding tussen kerk en staat uiteenzet. De kerk mag zich enkel verlaten op Gods genade… Daardoor werd hij in 1661 uit de Engelse staatskerk gezet. De vertaler heeft gezorgd voor een benadering van het origineel en dus voor een archaïserende vertaling. Van verklarende commentaren is er amper sprake! (JG)

T. WATSON, Jeruzalem dat ik bemin, Kampen (De Groot Goudriaan), 2003
111 blz. en 14,9 EUR