Het paradijs verloren.

Miltons Paradise Lost behoort tot de absolute klassiekers uit de wereldliteratuur. Milton beschrijft daarin het epos van de opstandige engelen en de val van Satan. In het paradijs wreekt die zich op het gloednieuwe schepsel van God: Adem. De rest is geschiedenis. Het epos bestaat uit duizenden verzen die allemaal vertaald werden door Peter Verstegen. Gelukkig heeft hij er niet voor geopteerd om alles ook in het Nederlands te laten rijmen, want dan zou er veel verloren gaan van de oorspronkelijke tekst. Maar zelfs nu is het boek moeilijk leesbaar, zelfs al lees je het als proza. De vertaler heeft er geen lopende trein van gemaakt. Het is wel zijn verdienste dat hij dit meesterwerk in het Nederlands toegankelijk heeft gemaakt. Gelukkig heeft hij het ook voorzien van de nodige voetnoten, want het is geen gemakkelijke literatuur. Niet alleen door de talrijke Bijbelse verwijzingen, maar ook die naar andere literatuur uit de oudheid. Gelukkig ook dat elk deel voorafgegaan wordt door een inleiding. Het maakt de lectuur er alleen maar een stuk eenvoudiger op, zelfs al raak je soms de draad kwijt door de lastige zinsconstructies. (DK)

J. MILTON, Het paradijs verloren., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2020
34,99 EUR