Allemaal wonderen.

Het Catharijnevent drijft voort op het populaire elan dat enkele jaren geleden werd ingezet: tentoonstellingen die een groot publiek kunnen aanspreken over populaire religieuze onderwerpen en dat in een interreligieuze context. Dit keer komen wonderen aan bod. In een prachtige lay-out maken we kennis met wonderen in alle religies en binnen het christendom ook met een wonder in het protestantisme (dat is misschien het verrassendste hoofdstuk van het boek). De aandacht voor het onderwerp gaat heel ver en strekt zich bijvoorbeeld uit tot hedendaagse gebedsgenezing in Nederland en overlevingswonderen van mensen die enkele dagen op zee verbleven hebben na een scheepsramp. De interessantste hoofdstukken behandelen het wonder in de kunst (verleden en heden), de ontwikkeling in de kunst van het thema van Lazarus, het wonder in de katholieke kerk en het stand van zaken van geloof in wonderen in Nederland. (JG)

R. VAN DER HOUWEN-JELIES E.A., Allemaal wonderen., Zwolle (WBooks), 2020
24,95 EUR