De ik-gerichtheid van de politieke filosofie.

Hobbes behoort tot de belangrijkste politieke filosofen van de moderne tijd. Hij ligt aan de basis van de beroemde uitspraak 'etsi deus non daretur’. Hij ligt aan de basis van latere denkers als Rousseau, Kant en Hegel en is bepalend geweest voor het ontstaan van de 19de-eeuwse liberale democratieën. In dit boek bestuderen 14 Vlaamse en Nederlandse onderzoekers het politieke denken van deze Engelse grootheid. Het is de belangrijkste studie op dit ogenblik in het Nederlandstalig gebied en hij biedt een prachtige introductie in het denken van Hobbes. Let wel dat niet elke bijdrage even eenvoudig is. Sommige zijn heel academisch van aard. (JG)

T. HOBBES, De ik-gerichtheid van de politieke filosofie., Eindhoven (Damon), 2019
29,9 EUR