Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis (1752-1830).

Het is vooral in het Frans en het Engels dat heel bijzondere geschiedenisboeken verschijnen over bijzondere onderwerpen: de grootouder, de kast, de tijd … Nu verscheen in het Nederlands een boek over het onweer. Niet klimatologisch, maar een hele cultuurgeschiedenis: hoe werd het onweer beleefd door onze voorouders? Wat betekende de uitvinding van de bliksemafleider voor die opvattingen? Wat deed het met de religie? Vooral dat laatste krijgt veel aandacht. De auteur is niet altijd onverdeeld neutraal en geeft soms blijk van misprijzen aan het (bij)geloof van onze voorouders. Dat is jammer. De schrijver herhaalt nochtans (te veel) dat een historicus neutraal moet blijven. Het boek is mooi geïllustreerd. Gezien de ernst van het onweer, is er natuurlijk veel over te vinden. (ES)

J. BUISMAN, Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis (1752-1830)., Nijmegen (Vantilt), 2019
29,5 EUR