Geloofsgeheim.

Het is fantastisch nieuws dat er alweer een nieuwe uitgave van Willem van Saint-Thierry is verschenen bij Damon. Dit keer een bundeling van van een drietal kleinere traktaatjes van deze mystieke vriend van Bernardus. (Gaf Damon maar eens wat meer uit van Bernardus …) Het zijn mystieke bespiegelingen bij de eucharistie, de liefde en het geloof. De uitgave is voortreffelijk: de inleiding, de voetnoten, de commentaren, de vertaling. Het gaat om het beste wat uitgaven in het Nederlandst te bieden hebben. (HG)

W. VAN SAINT-THIERRY, Geloofsgeheim., Eindhoven (Damon), 2019
29,9 EUR