Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk.

Edmund Burke is de vader van het conservatisme. Het originele conservatisme dat niks te maken heeft met absolute behoudsgezindheid. Hij brak door in Engeland met bespiegelingen over de Franse Revolutie. Het is net in dat boek dat zij het conservatisme filosofisch en politiek grondvest. Als geen ander is hij zich bewust van de menselijke natuur die geen snelle en totale verandering toelaat. D revolutie eet steeds haar eigen kinderen op. Er komt nooit iets beters na een revolutie. Vandaar zijn pleidooi voor geleidelijke verandering waarbij men de goede elementen van het verleden overeind houdt en de slechte vervangt. Voor de eerste keer werd dat boek in het Nederlands vertaald! Het is onbegrijpelijk … Burke werd er een nationale bekendheid mee en schopte het tot MP. Totdat hij zijn ideeën in realiteit omzette en bijvoorbeeld weigerde aan vriendjespolitiek te doen. Bij de volgende verkiezingen was hij zijn zetel kwijt. Maar zijn intgriteit niet! Het enige jammere aan deze uitgave is dat het geen register bevat. (HG

E. BURKE, Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk., Amsterdam (Wereldbibliotheek), 2019
39,99 EUR