De welvaart van landen.

In 1776 verscheen een van de absolute klassiekers van de Westerse filosofie. Het zou een definitief andere wending geven aan ons economische opvattingen (ook al is het niet uitgedraaid zoals de auteur wenste): Smiths Wealth of Nations. Gelukkig is er uitgeverij Boom om dit soort kanjers in het Nederlands uit te geven. Het gaat al bij al om 1000 bladzijden! Smith was met dit boek de grondlegger van het liberalisme, maar zoals ik al zei: niet het liberalisme van vandaag! Alle centrale begrippen vinden hier een betekenis die ze tot op vandaag hebben: de onzichtbare hand, winst, internationale vrije markt, verdeling van arbeid enzovoort. Ook al wordt er vaak gezegd dat Smith hiermee aan de basis ligt van het kapitalisme, ligt het in werkelijkheid anders. Wie dit boek leest en in contact komt met de originele ideeën, zal snel opmerken dat Smith spreekt over een aan banden gelegd kapitalisme. Verrassend om originelen te lezen! (DV)

A. SMITH, De welvaart van landen., Amsterdam (Boom), 2019
59,9 EUR