De sleutel tot Aristoteles. Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid.

Willem van Moerbeke is de voornaamste vertaler van de boeken van Aristoteles. Nochtans is hij niet zo bekend. Pieter Beullens brengt daar gelukkig verandering in met een belangwekkende biografie waarin hij Van Moerbeke en zijn speurtocht naar manuscripten nauwgezet volgt. Misschien is het feit dat zijn Latijn niet van de hoogste kwaliteit is, een van de redenen dat hij minder bekend is. Zijn belang voor de geschiedenis van de tekstoverlevering blijft overeind. Beulliens levert met dit werk een heel belangrijke biografie aan over een bijzondere Zuidnederlander die alle rehabilitatie verdient. Niet alleen filologisch, maar ook filosofisch en biografisch komen we als lezer iets aan de weet over een van de meest interessante passages uit de intellectuele geschiedenis van Europa. (HG)

P. BEULLENS, De sleutel tot Aristoteles. Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid., Eindhoven (Damon), 2019
24,9 EUR