Brugge. Een middeleeuwse metropool (850-1550).

Voor de periode dat Antwerpen de metropool werd, was Brugge dat. De stad domineerde op handels- en cultureel vlak Europa in de periode van de late Bourgondiërs. Haar geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug. De historici Dumoulyn en Brown schetsten een uitvoerige biografie van de stad gedurende de ganse middeleeuwen, van het begin van de bloei tot de boycot in de vijftiende eeuw. Natuurlijk brachten de handel en de cultuur ook een rijk religieus leven mee: processies, broederschappen, kloosters, ommegangen en dies meer. Gelukkig besteden de auterus ook aan minder gekende aspecten uitvoerig aandacht: de literatuur en de muziek. Het hele boek is prachtig geïllustreerd. (ES)

J. DUMOULYN E.A., Brugge. Een middeleeuwse metropool (850-1550)., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2019
49,99 EUR