Bruegel in zwart en wit. Het complete grafische werk.

Bruegel is in eerste instantie een beroemdheid geworden voor zijn gravures. De schilderijen waarmee hij wereldgeschiedenis heeft geschreven dateren haast alle uit het laatste decennium van zijn leven. Hij behoort tot de tweede generatie van Vlaamse meesters over wie werkelijk iets geweten is. De zogenaamde Vlaamse Primitieven zijn een 19de-eeuwse constructie. Alhoewel het hoofdwerk over Bruegel in Wenen is verschenen, is dit toch de belangrijkste uitgave totnogtoe over zijn gravures en dat zijn er heel wat. Enkele belangrijke kunsthistorici hebben eraan gewerkt. Elke gravure wordt uitvoerig toegelicht, wat geen overbodige luxe is omdat vele platen moeilijk te interpreteren zijn. Vele van die gravures zijn namelijk allegorisch. Ik heb de indruk dat de auteurs met beide voetjes op de grond blijven, wat in het verleden niet altijd het geval was en soms vergezochte interpretaties opleverde. Als klap op de vuurpijl krijgen we het meest volledige overzicht, want in de aanloop van het boek werden enkele nieuwe staten van sommige platen ontdekt. Komt daar ten slotte nog de vormgeving van het boek bij: een absolute topper! Dit boek zou voor geen enkele liefhebber van Bruegel onbekend mogen zijn. (ES)

M. BASSENS E.A., Bruegel in zwart en wit. Het complete grafische werk., Veurne (Hannibal), 2019
55 EUR