Zingen moet ons hart.

Ambrosius van Milaan is een uiterst belangrijke figuur in onze kerkgeschiedenis. Zo heeft hij onder meer Augustinus van het manicheïsme tot het katholicisme bekeerd. Hij is een belangrijke organisator van zijn bisdom geweest en heeft heel wat hymnen geschreven die nu voor het eerst in het Nederlands (en het Latijn) gebundeld zijn. De bekendste hymnen zijn 'Deus Creator omnium' en 'Veni, Creator Spiritus'. De hymnen worden afgedrukt met de Latijnse tekst. De bundel wordt voorafgegaan door een beknopte inleiding. Misschien een beetje te beknopt. Gelukkig maakt (alweer) een korte notitie bij elke hymne wat meer duidelijk op het vlak van de inhoud. (ES)

AMBROSIUS, Zingen moet ons hart., Eindhoven (Damon), 2019
14,9 EUR