Goed onderwijs. Christendom voor beginners.

Ik heb de indruk dat Vincent Hunink niet meer slaapt. Of toch heel weinig. Het tempo waarmee hij vertalingen uit de Latijnse Oudheid op de markt brengt is hallucinant. Hier een belangrijk en bekend werkje van de grootste Westerse kerkvader over catechese. We kunnen nog veel leren van deze kerkvader. Net zoals hij in een heidense omgeving moet catechetiseren, moeten wij dat nu ook. Om die reden kunnen we nog veel leren van zijn mystagogische catechese, waarbij er niet gecatechetiseerd mag worden alvorens er christelijke ervaring is gegenereerd bij de doopleerling. Catechese is bij Augustinus heel iets anders dan het uitstorten van geloofswaarheden over ieders hoofd op hetzelfde ogenblik. Augustinus weet dat mensen moeten groeien in de geloofsmysteries en dat niet iedereen even rijp is op dezelfde leeftijd. De kerkvader springt dus zorgzaam om met zijn catechese. Een uitgebreide inleiding situeert het boekje in de context van Augustinus’ oeuvre en denken. (JG)

A. AUGUSTINUS, Goed onderwijs. Christendom voor beginners., Utrecht (Damon), 2018
18,9 EUR