Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen.

Dit is het boek dat hij al lang wilde schrijven. En wie aan de lectuur begint, herkent meteen dat n soort van synthese is van waarmee De Dijn het laatste decennium is bezig geweest. De Dijn behoort stellig tot onze meest briljante filosofen en zijn denkkracht neemt niet af. Kritisch stilstaan bij onze hedendaagse samenleving zit in de genen van De Dijn. Het boek Rituelen omhelst heel wat meer dan een beschrijving van de noodzaak aan rituelen. Het is tegelijkertijd een scherpe analyse van ons laatmodern (sommigen zullen zeggen postmodern) tijdsgewricht en die analyse is niet mals. Want het maken van rituelen verraadt een hele context individualisme en consumentisme. Eigenlijk gaat het hele boek veel breder over de veranderde positie van religie in deze tijd. Een briljant boek dat ik alleen maar zeer sterk kan aanbevelen. (ES)

H. DE DIJN, Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen., Kalmthout (Polis), 2018
22,5 EUR