Het christelijk geloof. Een eigentijdse introductie.

We zijn dus zover. Het christendom heeft opnieuw behoefte aan inleidingen. De redenen zijn gekend en divers. Van Egmond is een dogmaticus die zich na zijn carrière heeft toegelegd op een synthese van wat het christelijk geloof behelst, alsook de vraag waar het om draait. Voor van Egmond is dat het geloof in Jezus Christus en vervolgens pas in de God die Hem gezonden heeft. Wat de kern van dat geloof omhelst, zet hij uiteen in een stuk over de betekenis van et Koninkrijk Gods, het centrale thema in Jezus’ leven en prediking. Van Egmond gaat ook dieper in op de betekenis van geloven. Niet onbelangrijk! Alhoewel de auteur voor een breed publiek toegankelijk wil zijn, heb ik de indruk dat het daarvoor net iets de gecompliceerd is. Het boek vereist wel een beetje voorkennis, alhoewel de auteur zijn best doet om alles uit te leggen. Ideaal voor leesgroepen die het boek samen (of onder begeleiding) bestuderen en erover spreken. (GD)

A. VAN EGMOND, Het christelijk geloof. Een eigentijdse introductie., Utrecht (Kok Boekencentrum Uitgevers), 2018
24,99 EUR