Gehangen heiligen. De martelaren van Gorcum.

Een van de bekendste en droevigste passages uit de zogenaamde godsdienstoorlog in de Nederlanden is de passage waar de geuzen 19 katholieke religieuzen vermoorden in een turfschuur in Brielle. In 1867 werden ze heilig verklaard. Bij de gedupeerden ook een Belg: Nicolaas van Poppel. Zij bleven in eer en geweten trouw aan hun keuze en moesten dat bekopen met hun leven. Het is de eerste keer dat zij een echt vulgariserend maar wetenschappelijk boek krijgen. Het boek opent met de volledige context te schetsen. Daarna volgen portretten van een tiental priesters en religieuzen die het leven gelaten hebben (‘onze’ Van Poppel is daar niet bij). Minstens even boeiend is het hoofdstuk over zalig- en heiligverklaring. Ook dat proces dient immers gecontextualiseerd te worden. Alle illustraties worden ook uitgebreid becommentarieerd en dat is zeker een meerwaarde. (HG)

T. PEETERS (RED.), Gehangen heiligen. De martelaren van Gorcum., Berne (Berne Media), 2018
19,95 EUR