Bruegel. De hand van de meester.

Dit is de officiële tentoonstellingscatalogus bij de grote Bruegelexpo in Wenen van 2 oktober 2018 tot 13 januari 2019. De expo lokt tienduizenden bezoekers, waaronder duizenden Vlamingen. En terecht! Wie de tentoonstelling gezien heeft of dit boek gelezen, kan alleen maar tot de slotsom komen dat Bruegel de grootste van de zestiende eeuw is, groter en belangrijker dan Jeroen Bosch. Bevat een boek als dit nog iets nieuws? En of! Naar aanleiding van het Bruegeljaar werden bijvoorbeeld de Weense werken aan een grondig onderzoek onderworpen. Het blijkt dat er heel wat pittige details overschilderd zijn. Die details zijn niet onbelangrijk om Bruegels werk te interpreteren trouwens. Zo weten w nu wel zeker dat de beroemde Boerenbruiloft (met de zogenaamde rijstpaptafel) een moraliserend werkt tegen de boerse drank- en vraatzucht, alsook tegen hun seksuele promiscuïteit is. In het Nederlands verscheen vorig jaar de biografie van Leen Huet over Bruegel. Het is een prachtig boek, maar het moet absoluut samen met deze catalogus gelezen worden. Het valt op dat Huet nogal snel uitgaat van één interpretatie, terwijl Sellink in deze catalogus (terecht) veel genuanceerder en vaak voorzichtiger te werk gaat. De lezer krijgt dus ook alternatieven aangeboden, omdat men niet geheel zeker kan zijn wat Bruegel bedoelde. Onnodig te zeggen dat deze catalogus prachtig geïllustreerd werd. Vreemd is wel dat hij niet geheel overeenkomt met de tentoonstelling van Wenen. In de catalogus worden werken besproken die niet op de expo waren en vice versa, maar dat haalt natuurlijk niks van de waarde van dit boek onderuit. (HG)

M. SELLINK E.A., Bruegel. De hand van de meester., Veurne (Hannibal), 2018
49,5 EUR