Relieken.

Relieken vormen een essentieel deel van de geleefde, religieuze praktijk van talloze religies, niet in het minst van het christendom. Doorgaans gaat het om overblijfselen van heiligen, maar het kunnen ook dingen zijn die de heiligen hebben aangeraakt. En het kunnen zelfs objecten zijn die relieken hebben aangeraakt. Cruciaal is de gedachte dat relieken de kracht bevatten die oorspronkelijk in de (levende) heilige aanwezig waren. Vandaar dat ze stevig vereerd worden en dat er rond belangrijke relieken grote bedevaartsoorden zijn ontstaan. Deze tentoonstellingscatalogus biedt een ruim overzicht van alles wat te maken heeft met relieken en dat in diverse religies: hun ontstaan, aard, vereringsvormen, de bedevaartplaatsen die errond gegroeid zijn etcetera. Het boek biedt zelfs aandacht aan seculiere relieken zoals de objecten die te maken hebben met bekende personen, bijvoorbeeld iconen van de popwereld. Het boek is prachtig geïllustreerd en de prijs is ook een meevaller. Het lijkt er sterk op dat het Catharijneconvent ruimer wil gaan dan het christendom (zoals de eerste decennia van zijn ontstaan). Vandaar de voortdurende aandacht voor ook andere tradities. Dat is in dit geval een beetje beter gelukt dan in de ronduit belabberde Mariatentoonstelling en dito catalogus. De catalogus is zeer journalistiek geschreven, wat ik betreur. Laat er gerust een wat populairder tentoonstellingscatalogus bestaan, maar daarnaast ook een degelijk studiewerk … (ES)

I. SCHRIEMER (RED.), Relieken., Zwolle (WBooks), 2018
24,95 EUR