Beatrijs van Nazareth. Zeven keer heilige minne.

Beatrijs behoort tot de belangrijkste Rijnlandse mystici uit de middeleeuwen. Ze is weliswaar wat minder gekend als Hadewijch of Ruusbroec, maar Klaas Blijlevens toont aan dat ze geenszins hoedt onder te doen voor die twee. Medio de dertiende eeuw schrijft ze in haar Liers kloostertje een traktaat over hoe ze geraakt is door God. De volledige titel ervan luidt Over zeven belevingswijzen van de heilige minne. Klaas Blijlevens, een belangrijke expert op het vlak van de mystiek in de Nederlanden, heeft ervoor geopteerd om de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst op te nemen, samen met een eigentijdse hertaling. Het grootste gedeelte van het boek is echter kritisch verklarend. De auteur legt verbanden met de context en met andere mystici om het traktaat van Beatrijs ten volle te kunnen begrijpen. De lezer krijgt ook een oerdegelijke inleiding tot de mystiek in de Nederlanden, alsook tot de figuur van Beatrijs. Aanbevelenswaardig! (ES)

K. BLIJLEVENS, Beatrijs van Nazareth. Zeven keer heilige minne., Antwerpen (Halewijn), 2018