Er zit iets achter. Over filosofie en kunst.

Kunst wordt voor vanalles en nog gebruikt. Niet in het minst om religie toe te lichten, maar dus ook om filosofische opvattingen te illustreren. Kunsthistoricus en filosoof d’Ansembourg onderzoekt filosofisch vragen die blootgelegd worden door kunstwerken. Tegelijkertijd bestudeert hij hoe schoonheid in de loop der tijden verandert (daarbij slaagt hij erin om de studies van De Bruyn onvermeld te laten). Vanzelfsprekend is het boek ampel geïllustreerd opdat de lezer zelf kan kijken en ontdekken. Vaak bevat het boek verrassende inzichten en het leert zeker en vast om inzichtelijker te kijken naar zowel oude als nieuwe, Europese als niet-Europese kunst. Het boek maakt inderdaad een wereldreis door kunst. (FD)

A. D’ASEMBOURG, Er zit iets achter. Over filosofie en kunst., Leusden (ISVW Uitgevers), 2017