Erasmus’ droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-1797.

Het Leuvense Collegium Trilingue behoort tot de meest legendarische onderwijsinstellingen ter wereld. Het is gesticht door een al even legendarische geleerde: Erasmus van Rotterdam (met het geld van een Mechelse maecenas, Busleyden). Voor de eerste keer verschijnt een integrale studie die gebruik maakt van alle totnogtoe gekende bronnen. Het hele onderzoek staat onder leiding van Jan Papy, wellicht de grootste expert van het humanisme in de Nederlanden vandaag. Daar waar normaal de meeste aandacht uitgaat naar de stichting van het college, staat nu de hele geschiedenis centraal. Het boek is bovendien heel rijk geïllustreerd, zij het vooral met afbeeldingen van boeken. (ES)

J. PAPY (RED.), Erasmus’ droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-1797., Peeters (Leuven), 2017
99 EUR