Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament.

De Bijbel blijft tekenaars en schrijvers voor de jeugd fascineren. Telkens pakken ze het op hun eigen manier aan, wat een enorme variatie aan benaderingen oplevert. Het moet gezegd dat deze versie van De Bruyn momenteel de kroon spant. De selectie van verhalen is niet verrassend. Het gaat om de bekende verhalen uit het Oude Testament. Wat opvalt, zijn de tekeningen. Het gaat om bijzonder artistieke producties die meer dan de moeite waard zijn. Ook de verhalen werden zeer goed verteld en bij elk verhaal staat een heel kleine duiding: wat betekent het verhaal concreet, waarvoor is het bedoeld. Dit boek vormt het perfecte geschenk voor jongelui vanaf een jaar acht. (HG)

S. DE BRUYN, Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament., Tielt (Lannoo), 2017
24,99 EUR