Een spel van ogenblik en eeuwig. Is christelijk geïnspireerde kunst vandaag nog mogelijk?

Mark Delrue behoort tot de belangrijkste kenners van eigentijdse religieuze kunst in Vlaanderen. Misschien is hij zelfs de grootste expert. In dit boek verzamelt hij zijn inzichten van enkele decennia bezig zijn met het onderwerp. Hij zet al zijn ervaring en zijn kennis op een rijtje in één lange intellectuele meditatie op de mogelijkheid van eigentijdse religieuze kunst. Hij vraagt dat de lezer zijn of haar angsten opzij zou zetten om door te dringen tot de diepgang van wat moderne kunst kan aanleveren. Delrue geeft talloze geslaagde voorbeelden van eigentijdse kunst en leidt de lezer voorzichtig in, vooral daar waar de kunstwerken weerzin of zelfs agressie zouden kunnen opwerken. Het is een van de bijzonderste essays over dit onderwerp in het Nederlands taalgebied en kan alleen hartelijk aanbevolen worden aan dee liefhebbers van religieuze kunst. (HG)

M. DELRUE, Een spel van ogenblik en eeuwig. Is christelijk geïnspireerde kunst vandaag nog mogelijk?, Antwerpen (Halewijn), 2017
17,95 EUR