Decapitation and Sacrifice. Saint John’s Head in Interdisciplinary Perspectives: Tekst, Object, Medium.

Het zesde deel in de reeks ‘Art & Religion’ is gewijd aan de zogenaamde Johannes in disco of Johannesschüssel. Het is het overbekende beeld van een hoofd van Sint-Jan de Doper op een schotel. Het Bijbelse verhaal is gekend, maar het wordt exegetisch toch uitvoerig bestudeerd in deze studie. Dat is geen overbodige luxe gezien de meerlaagigheid van het verhaal. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontstaan van het beeld dat we kennen als Johannesschüssel. Dat het ‘kunstwerk’ nooit zo maar bedoeld is als kunsterk, wordt verder betoogd in het onderdeel over het gebruik ervan. Hoe functioneerde het voorwerp? Vanhauwaert houdt een pleidooi voor gebruik in een context van liturgisch toneel. Dat is inderdaad niet uitgesloten. Ze vermeldt de Johannesschüssel van Anrath in het Rijnland niet, maar die had net haar verhaal kunnen corroboreren. Ze bevat namelijk een bloedgeul om het allemaal echter te maken. Een slordigheid ten slotte: Op pagina 114 wordt een buste vermeld uit 1506, terwijl twee pagina’s later diezelfde buste ook twee jaar later wordt gesitueerd. (HG)

B. BAERT E.A., Decapitation and Sacrifice. Saint John’s Head in Interdisciplinary Perspectives: Tekst, Object, Medium., Leuven (Peeters), 2017
84 EUR