25 eeuwen theologie. Teksten/toelichtingen.

25 eeuwen theologie is een heel bijzonder boek. Het is geen gewoon overzicht van de geschiedenis van de theologie en toch ook wel. Het is een historisch overzicht aan de hand van becommentarieerde theologische fragmenten van de belangrijkste theologen en dat van het Oude Testament (Mozes) tot de eigen tijd (Moltmann). Het gaat dikwijls niet om uitvoerige stukken, maar om kleinere, tekenende fragmenten. Ze zijn goed geselecteerd om het kerndenken van een bepaalde theoloog weer te geven. Dat is geen eenvoudige klus geweest, want het is een stuk eenvoudiger om een fragment van Anselmus te selecteren dan van Augustinus of Thomas van Aquino. Speciaal is dat een heel aantal Oudtestamentische figuren ook tot de theologen gerekend worden, alsook enkele moslimfilosofen die een belangrijke stempel hebben gedrukt op de scholastiek. Een voortreffelijke en prikkelende uitgave. (EN)

L. TEN KATE E.A., 25 eeuwen theologie. Teksten/toelichtingen., Amsterdam (Boom), 2017