Ethica

Er zijn weinig intrigerendere filosofen dan Spinoza. Zijn hoofdwerk is de Ethica. De titel is erg misleidend omdat het helemaal geen boek over ethische richtlijnen is. Het boek is veel omvattender dan dat! Het gaat om het totale geluk van de mens en hoe dat bereikt kan worden. Het is slechts weinigen gegeven Spinoza te kunnen lezen en interpreteren. Deze uitgave kan als een referentie gelden: ze bevat de oorspronkelijke Latijnse tekst, alsook een moderne vertaling. Het tekstgedeelte wordt voorafgegaan door een noodzakelijke inleiding. De tekstuitgave zelf wordt uitvoerig becommentarieerd. Het boek besluit met zowel een Latijns als een Nederlands register. Bovendien is de redactie in handen van Henri Krop, die al enkele decennia onderzoek doet naar Spinoza. Dit boek is zonder twijfel een referentie voor het komende decennium. (HG)

B. DE SPINOZA, Ethica, Amsterdam (Prometheus), 2017
34,99 EUR