Jheronimus Bosch. Biografie van een Bosschenaar.

Bosch is zoals de meesten van zijn tijdgenoten een nobele onbekende op biografisch vlak. Wat gekend is, moet afgelezen worden uit het beperkte oeuvre dat hij wereldwijd heeft nagelaten. Weidemann is zijn leven lang geïntrigeerd door Bosch en probeert die interesse om te zetten in een synthese. Weidemann zit er historisch misschien wel niet altijd op, maar hij kan toch een geloofwaardig verhaal optrekken. Wat ontbreekt in de biografie, vult hij op met context die wel gekend is. Bovendien laat hij zijn inspiratie de vrije loop in zijn studie van de schilderijen en de tekeningen. Het boek verdient lectuur, ook al is het geen historisch-kritisch boek. Jammer is dat er geen enkele afbeelding in staat, maar die zijn snel terug te vinden in eender welk naslagwerk. (ES)

S. WEIDEMANN, Jheronimus Bosch. Biografie van een Bosschenaar., Utrecht (Omniboek), 2017
27,5 EUR