Sign or Symptom? Exeptional Corporeal Phenomena in Religion and Medicine in the Nineteenth and Twentieth Centuries.

Reeds in de oudheid worden allerlei eigenaardige (religieuze) fenomenen opgetekend. Het verschil met de 19de en de 20ste eeuw is dat deze fenomenen gebeuren te midden van een opkomende medische en psychiatrische wetenschap. Natuurlijk hebben zij ook belangstelling voor die fenomenen, niet zelden om ze weg te rationaliseren, wat dan weer reactie oproept vanuit gelovige middens: pathologie versus de hand van God. Iemand als Bernadette Soubirous is een van de eersten die wetenschappelijk onderzocht is tijdens haar visioenen. Maar het krioelt in de 19de eeuw van de visionairs en gestigmatiseerden … Een panel van internationale academici buigt zich in deze studie over de banden tussen religie en psychiatrie in diverse contexten: hoe werden religieuze pathologieën benaderd in instellingen, mystiek versus geneeskunde in Engeland, mariale verschijningen in Portugal enzovoort. Een merkwaardige studie over een merkwaardig onderwerp dat ook vele banden heeft met België, te beginnen met Pierre De Rudder in Oostakker. (EN)

T. VAN OSSELAER (RED.), Sign or Symptom? Exeptional Corporeal Phenomena in Religion and Medicine in the Nineteenth and Twentieth Centuries., Leuven (Leuven University Press), 2017
45 EUR