De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht (1459-1523).

Hij is hopeloos onbekend gebleven en toch heeft hij zijn verdiensten: paus Adrianus uit de Nederlanden. Zijn praalgraf – dat hij gezien zijn soberheid helemaal niet wenste – is nog steeds te bezoeken in de Animakerk in Rome. Adrianus ging theologie studeren in Leuven. Op zijn sterfbed dacht hij daaraan terug door er het Pauscollege te stichten. Hij klom snel op in de hofkringen rond keizer Karel V. Hij nam snel positie in tegen Luther. Al die elementen zorgden ervoor dat hij tot paus werd gekozen in 1522. Het kwam voor hem totaal onverwacht. Hij maakte een lange reis naar Rome om overal waar hij passeerde orde op zaken te stellen. In dat opzicht was hij een wegbereider van het Concilie van Trente. Uiteindelijk is hij veel te kort paus geweest om van grondige betekenis te zijn. Adrianus is een paus uit de renaissance, maar strookte totaal niet met het beeld dat we van de renaissancepausen hebben. Integendeel zelfs. Hij verdient terecht deze uitvoerige biografie. Het is een wonder dat er nooit eerder zo een uitvoerige biografie over hem verscheen! (HG)

T. GEURTS, De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht (1459-1523)., Amsterdam (Balans), 2017
27,5 EUR