Petrus. Leelring, leraar, mythe.

Fik Meijer publiceerde nog maar recent zijn Paulusboek en nu ligt er al een Petrusboek. Petrus is een fantastische figuur. We zijn allen vertrouwd met zijn uitzonderlijk leven: trouwe volgeling, bangerik, verloochenaar, bekeerling, leider … Hij was het allemaal. Hij wordt de voorman van de Jezusbeweging na diens overlijden. Terwijl we over Petrus veel weten als volgeling van Jezus, wordt het daarna wat duisterder. Meijer tracht te reconstrueren. De Handelingen der Apostelen focussen immers op Paulus. Wat is er met Petrus gebeurd? Vanaf de tweede eeuw circuleren er verhalen die hem in Rome situeren, waar hij samen met Paulus de marteldood zou gestorven zijn. In Rome werd hij nog veel later opgetekend als de eerste bisschop van de stad en dus … als de eerste paus. Boeiend is het allerlaatste hoofdstukje: plaatsen in de wereld die herinneren aan Petrus. Een prachtig overzicht! (HG)

F. MEIJER, Petrus. Leelring, leraar, mythe., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2016
19,99 EUR