Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw.

We weten enorm veel over wie wellicht de beroemdste kerkvader van allen is: Augustinus. Niet alleen hijzelf heeft een enorm oeuvre nagelaten, maar er is ook de beknopte biografie van zijn leerling en later collega-bisschop Possidius. Daar Possidius had af te rekenen met ketterse bewegingen, schetst hij zijn leermeester vooral in dat licht. Tussendoor vernemen we heel wat kleine details omtrent Augsutinus’ leven, zoals zijn kleding en zijn omgang met bezoekers. Dat dit toch een lijvige uitgave is geworden is te danken aan de uitmuntende inleiding en toelichting. , maar ook aan het feit dat de uitgevers ervoor geopteerd hebben om Possidius’ lijst van Augustinus’ werken toe te voegen. Deze uitgave is op alle vlakken voorbeeldig en prijzenswaardig. Ze past perfect in de schitterende reeks van uitgaven van vertalingen van Augustinus die bij Damon verschijnen. (EN)

POSSIDIUS, Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw., Budel (Damon), 2016
19,9 EUR