Belijdenis van een filosoof.

Ik heb Leibniz altijd een intrigerende figuur gevonden. Veel boeiender dan zijn tijdgenoot en intrellectuele vijand, Voltaire. Leibniz is wereldberoemd geworden met zijn Theodicee, waarin hij de vraag over de relatie tussen God en het kwade op een meesterlijke manier belicht en waarin hij het heeft over ‘de beste van alle werelden’. Dat boek, gepubliceerd in 1710, bevat ideeën die Leibniz al 30 jaar eerder had uitgeschreven in deze Belijdenis. Een filosoof legt in dit boekje uit aan een theoloog welke reden hij heeft om ondanks alles het universum te beschouwen als een geordend en harmonisch geheel en hoe daarin de vrije wil van de mens een plaats heeft (ondanks de goddelijke almacht die daar haaks zou op staan). Het is voor de eerste keer dat in het Nederlands dit traktaat beschikbaar is. Een uitgebreide nabeschouwing plaatst het boekje in zijn context en schetst bovenal de relevantie van het boekje voor de 21ste eeuw. (HG)

G.W. LEIBNIZ, Belijdenis van een filosoof., Budel (Damon), 2016
17,9 EUR