Licht. De Nederlandse Republiek als bakermat van de Verlichting.

Klukhuhn is een gereputeerde auteur en filosoof. Hij zit niet verlegen om een boude stelling of uitspraak of om een verrassend inzicht. Terwijl we de Verlichting aan het achttiende-eeuwse Frankrijk koppelen, beweert Klukhuhn dat het zaad voor de Verlichting gestrooid werd in de Republiek van de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw. We zijn vergeten hoe de grote naties Engeland en Frankrijk in grote verlegenheid keken naar dit nieuwe, rijke landje met een koloniaal imperium. Het zijn gouden tijden voor de wetenschap en het denken. Het is in deze Nederlanden dat Descartes en Spinoza hun revolutionaire gedachten publiceren. En dat wetenschappers als Huygens en van Leeuwenhoek de grenzen aan het verleggen zijn. De Republiek heeft wellicht een voortrekkersrol gespeeld in de Europese radicale Verlichting. Klukhuhn weet dat alles in te pakken in een aangename stijl en taal. (JG)

A. KLUKHUHN, Licht. De Nederlandse Republiek als bakermat van de Verlichting., Amsterdam/Antwerpen (De bezige bij), 2016
23,99 EUR