Derrida: een inleiding

Er is een expert nodig om een goede inleiding te geven op Derrida en dat is Erik Oger, een hoogleraar filosofie aan de universiteit van Antwerpen. Derrida overleed verleden jaar, maar zijn denken zal hem lang overleven. Derrida is de man van de vaak misbegrepen deconstructie. Hij blijft een invloedrijke denker die even sterke navolgers als afbrekers kent. Oger helpt de lezer door de bomen het bos te zien in het ontzaglijke oeuvre van deze Frans-joodse wijsgeer. (JG)

E. OGER, Derrida: een inleiding, Kampen/Kapellen (Klement/Pelckmans), 2005
216 blz. en 19,95 EUR