Schuberts Winterreise. Een meesterwerk ontleed.

Ian Bostridge behoort tot de bekendste begeleiders van Schubertliederen in de hele wereld. Daarnaast is hij musicoloog en het is in die hoedanigheid dat hij onderhavig boek gepubliceerd heeft. De Winterreise is een keerpunt in het werk van Schubert. Reeds tijdens diens leven stootte het op verzet van zijn vrienden en kennissen. De Niet lang na de compositie zou Schubert overlijden. Het zijn slechts 24 liederen en toch slaagt Bostridge erin om er 500 pagina’s aan te wijden. De reden is dat elk lied uitgebreid gefileerd wordt. En gefileerd is het juiste woord. Het lied ‘De kraai’ bevat bijvoorbeeld een passage over wat kraaien precies zijn. Hetzelfde geldt voor de lindeboom in het gelijknamige lied. En in het lied ‘De Post’ worden de posterijen besproken! Bostridge zoekt naar alle cultuurhistorische betekenissen die de inhoud van elk lied oproept. Hij zoekt naar evenknieën uit de romantische literatuur om zo tot een juiste interpretatie van de betekenis van elk lied te komen. Naast die uitvoerige toelichtingen bevat het boekje ook nog eens tientallen illustraties uit de omgeving van de Schubert: voorwerpen, schilderijen, foto’s en dies meer. Het is een heel bijzonder en aanbevelenswaardig boekje geworden. Eigenlijk een absolute must voor de liefhebber van Schubert. (HG)

I. BOSTRIDGE, Schuberts Winterreise. Een meesterwerk ontleed., Amsterdam (Hollands Diep), 2016