Shakespeare. Auteur voor alle seizoenen.

Er is maar één auteur waarvan gezegd wordt dat de slechte passages wel niet door hem, maar door iemand anders geschreven zijn. Zo hoog is de achting voor de grootste literator van Engeland (en omstreken?). 2016 is een jubileumjaar voor hem. Hij is 400 jaar dood. Geen enkele auteur wordt wereldwijd zo vaak opgevoerd als William. Enkele Vlaamse experten van het oeuvre van de Engelse bard buigen zich over zijn belangrijkste toneelstukken en vatten die samen. Tegelijkertijd verwerken ze er de biografie van Shakespeare in en besteden ze aandacht aan de meest ophefmakende Vlaamse toneelvoorstellingen van die werken. Dat laatste is vernieuwend. De samenvattingen van de toneelstukken zijn degelijk te noemen, want ze besteden voldoende aandacht aan de context. Daarnaast wordt gesproken over diverse betekenissen die aan sommige werken wordt gegeven. Het werk van Shakespeare lokt na 400 jaar nog altijd stevige debatten uit. Het boek bevat mooie afbeeldingen van de Vlaamse toneeluitvoeringen. (FD)

J. DE VOS E.A., Shakespeare. Auteur voor alle seizoenen., Tielt (Lannoo), 2016
24,99 EUR