Het leven van Vincent van Gogh. Tragiek en triomf van een niet-begrepen, maar van scheppingsdrang bezeten kunstenaar.

Voor de religie zijn er weinig boeiender kunstenaars dan Vincent van Gogh. Zijn eigenlijke religieus oeuvre is eerder beperkt, maar uit zijn brieven blijkt dat zelfs zijn seculier werk zindert van religiositeit. Nochtans komt dat nooit tot uiting in zijn biografieën, ook niet in die van de Amerikaanse biograaf Irving Stone die zijn biografie publiceerde in 1934 en die nog steeds als een maatgevende roman wordt beschouwd. Stone schreef inderdaad geen droge, wetenschappelijke biografie, maar een roman om dieper tot het wezen van de kunstenaar te kunnen doordringen. Dat is zeker gelukt op artistiek gebied, maar hij blijft ondermaats in de volle religieuze interpretatie. En van Gogh is geheel onbegrijpelijk zonder die religieuze factor. Zijn brieven zinderen van spiritualiteit. Stone schrijft wel meeslepend en dat is meteen zijn grootste verdienste. Het is te vergelijken met de biografische roman van Timmermans over Bruegel. Om de ziel van de kunstenaar te doorgronden, moet je dat lezen, en geen wetenschappelijke biografie. (ES)

I. STONE, Het leven van Vincent van Gogh. Tragiek en triomf van een niet-begrepen, maar van scheppingsdrang bezeten kunstenaar., Uithoorn (Karakter Uitgevers), 2016
15 EUR