De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid.

Guido Vanheeswijck behoort samen met Herman De Dijn tot de boeiendste filosofen in Vlaanderen op dit ogenblik. Dat heeft vooral te maken met hun gevoel voor nuancering. Reeds langer wordt Vanheeswijck gefascineerd door humor en hij heeft er dan ook al wel het een en ander over gepubliceerd, maar nog nooit zo omstandig als nu. In dit boek ontwikkelt hij de idee om de socratische vraag in ere te herstellen. Het is het beste middel tegen cynisme en fundamentalisme. De socratische methode komt geregeld aan bod in het westen, vooral wanneer het is een dogmatische slaap is gewenteld. Vanheeswijck haalt ze allemaal naar boven: Erasmus, Cervantes, More, Kundera en zoveel meer. Het boek brengt de enorme belezenheid en capaciteit voor synthese van de auteur aan de oppervlakte. Nooit laat hij het na om de band met nu te leggen en dat maakt het boek bijzonder actueel. Voortdurend refereert de filosoof aan het Europees project en zijn droom daarmee. Het boek is een uiterst boeiende intellectuele uitdaging voor de waarheidzoeker. (ES)

G. VANHEESWIJCK, De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid., Antwerpen (Polis), 2016
22,5 EUR