Theologie.

Reeds vanaf 2001 verschijnen vertalingen van de grootste humanist aller tijden: Erasmus. De man die zich zo graag herinnerd wilde worden als filoloog, maar die vooral altijd beroemd is gebleven voor zijn Lof der Zotheid. Erasmus schreef echter ook heel wat theologische werken. De bekendste zijn wellicht Het handboek van de christensoldaat en zijn traktaat tegen Luther, De vrije wilskeuze. Vooral dat eerste traktaat, het handboek, is een regelrechte parel. Het bevat niks waar de katholieke kerk of de latere Reformatie kunnen tegen zijn, maar het mocht niet baten. Het kwaad was geschied. Erasmus wou zijn trouw tegenover de kerk niet opgeven, al komt hij soms giftig uit de hoek tegen misbruiken in de kerk. Een lang nawoord situeert alle theologische werken die hier in vertaling verschenen. Een uitgebreid notenapparaat maakt alles begrijpelijk voor de hedendaagse lezer. Deze vertalingen behoren tot de absolute top in het genre. Bovendien is het geen overbodige luxe dat iets als het Handboek van de christensoldaat opnieuw beschikbaar is in een eigentijdse vertaling. En geloof het of niet: net in dit jaar van de Barmhartigheid … Zijn traktaat Gods onmetelijke barmhartigheid maakt ook deel uit van de bundel. (HG)

D. ERASMUS, Theologie., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2015