Hemelbestormers. Atheïsme in de klassieke oudheid.

Socrates is het bekendste voorbeeld van een “atheïst” die veroordeeld werd tot het drinken van de gifbeker. Opgezet spel, want Socrates was wel degelijk gelovig. Maar er zijn andere filosofen uit de Oudheid bekend die wel degelijk atheïstisch dachten. Ze behoorden tot de uitzonderingen, maar ze hebben hun sporen nagelaten. Van de bekende Anaxagoras tot de haast onbekende Clazomenae. De Epicuristen stonden ook weigerachtig tegenover een godsidee. Classicus Tim Whitmarsh geeft een neutraal en oerdegelijk overzicht van de geschiedenis van het atheïsme in de hele Oudheid. Dat betekent dus ook in de periode van het christendom. Zijn laatste hoofdstuk bespreekt op een fantastische manier hoe het vroege christendom omging met het atheïsme en er argumenten van overnam en aanpaste aan de eigen apologetiek. Een geniale studie, waarbij de auteur zich in het geheel niet laat lijden door een verborgen actuele agenda. (JG)

T. WHITMARSH, Hemelbestormers. Atheïsme in de klassieke oudheid., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2015