Identiteit is kwaliteit. Een wisselwerking tussen hart en ziel.

Zowel christelijk geïnspireerde politieke partijen als organisaties (denk maar in de eerste plaats aan het onderwijs) hebben hun mond vol van identiteit. Iedereen vindt het belangrijk en tracht gestalte te geven aan zijn of haar identiteit aan de hand van concrete waarden(charters), maar ze gelijken allemaal wonderwel op elkaar … Geregeld duikt dan ook de vraag of er nog wel specifieke christelijke waarden zijn. Maar wat is identiteit eigenlijk? Helaas staat bijna niemand daarbij stil en nochtans is dat belangrijk, want veel hangt er bijvoorbeeld vanaf of men identiteit statisch of dynamisch interpreteert. Ik ben dan ook blij dat dit boek identiteit bestudeert aan de hand van de Franse filosoof Paul Ricoeur. Hij heeft wellicht het meest Bijbelse identiteitsconcept van allemaal ontwikkeld. Dupont bestudeert op academisch niveau dat concept bij Ricoeur. Het concept is bovendien niet persoonsgebonden, maar ook erg nuttig voor organisaties. Het boek – dat inmiddels inb tweede druk verscheen – is meer dan de moeite waard in vele hedendaagse discussies. (JG)

J. DUPONT, Identiteit is kwaliteit. Een wisselwerking tussen hart en ziel., Budel (Damon), 2016