Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen?

Thomas Pikkety heeft enorm ophef gemaakt in het landje van de economen en ver daarbuiten. Maar Pikkety is een beetje als Verhaeghe en De Wachter in het landje van de psychiatrie: veel poeha rond de analyse van de tijd, maar weinig oplossingen voor de toekomst. Atkinson staat daar boven. Hij is de geestelijke vader van Pikkety, en overtoeft hem ook qua intelligentie en inzicht. Atkinson zoekt naar mogelijke oplossingen voor de globale ongelijkheid omdat die de samenleving op termijn uitholt. Hij drijft niet mee op de golf van sceptici die menen dat het allemaal om zeep is. Sterker nog: zijn visie is niet irreëel of dromerig, maar zeer realistisch, in del lijn van Philippe van Parys in België die pleit voor een basisinkomen. Enkel die drastische oplossing maakt de kloof tussen rijk en arm leefbaar. (JG)

A. B. ATKINSON, Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen?, Kalmthout (Polis), 2015