Heel veel Maria’s. Verhalen over de Mariaverering in Tilburg.

In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed kwam een rijk gevuld boek tot stand met als onderwerp de Mariadevotie in het katholieke Tilburg. Terwijl het katholicisme vele klappen heeft gekregen heeft in die stad, blijft de Mariadevotie van de bevolking verrassend overeind. Het is ontzagwekkend hoeveel mariale iconografie een stad als Tilburg oplevert: in kerken en kloosters, in kapellen en op straathoeken, bij mensen thuis. Het boek vertelt de geschiedenis van de Mariadevotie in Tilburg vanaf de periode van het Rijke Roomse Leven tot nu. Bijzondere aandacht gaat uit naar de petites histoires van de doorsnee mensen van Tilburg. Het boek is uitermate rijk geïllustreerd met oud en nieuw. (EN)

P. SPAPENS, Heel veel Maria’s. Verhalen over de Mariaverering in Tilburg., Beilen (Pharos Uitgevers), 2015