Sterven in stijl. Leven met de dood in de klassieke oudheid.

Van Hooff is een Nederlandse expert op het vlak van de oudheid. Tot in 2008 doceerde hij klassieke geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Na eerdere studies over de keizers, wierp hij zich nu op het thema van de dood bij de Grieken en de Romeinen. Daarbij beperkte hij zich niet enkel tot de uiterlijkheden (graven en rituelen), maar boog hij zich ook over emoties en over thema’s als zelfmoord. Daar ook het christendom ontstaan is in de oudheid, wijdt de auteur een gans hoofdstuk aan de veranderingen in de beleving van de dood die deze godsdienst met zich meebracht. Daarnaast maken we kennis met hoe zowel de gewone mensen als de intellectuelen over de dood dachten. Een heel waardevolle studie! Wellicht een van de beste in het Nederlandstalig gebied. (HG)

A. VAN HOOFF, Sterven in stijl. Leven met de dood in de klassieke oudheid., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2015